- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Uất kim hương đầu / First Tulips

 

Processed with VSCOcam with b4 preset

(Ảnh: Đỗ Lê Anhdao)

 

 

 

Uất kim hương đầu

 

Những cánh uất kim hương đầu bao giờ cũng bị hiểu lầm
không như hồng nhung,
hay anh đào.

Ngoại trừ những linh hồn đơn sắc
không đụng vào chủng tộc, đẳng cấp,
hay tình dục.

Những cánh uất kim hương đầu
tặng cho một con người
được khâu lại bằng
những ống mạch đang chín tới trên giường bệnh viện
tạo tư thế trong giấy,
những kẻ quỷ quyệt đầy dấu vết,
và những nhà tâm lý học
trị liệu căng thẳng hậu chấn thương

Đều bị hiểu lầm,
chúng phấn khích trong những ngày cuối đông
để rồi héo đi theo lời cầu
của bệnh,
“hai mí mắt không chịu nhắm,”

và ánh sáng đục biết nói dối.

 
          ~tặng Sylvia

 

 

 

First Tulips

 

The first tulips are often misunderstood
unlike first roses,
first cherries.

Except for the few monochromatic souls
never touched by race, class,
or sex.

First tulips
delivered to a human
sewn together
by ripening tubes in a hopsital bed
are postured in paper,
smudgeable liars,
and post-traumatic stress
therapists

Are misunderstood,
they excite in the last of winter
only to wither in the beckoning
air of malady,
“the two white lids that will not shut,”

and the opaque light that lies.
 

          (for Sylvia)

 

 

 

.

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao


No Comments (Open | Close)

No Comments To "Uất kim hương đầu / First Tulips"

#1 Comment By vương ngọc minh On 24 February 2016 @ 7:19 am

tuyệt diệu, sự trở lại huy hoàng, của nàng.