- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Xuân nở

 

 

 

Nắng trần ngọc bích
Mai vàng khúc khích
Xuân nở
Trên đôi môi em

Lộc xanh long lanh
Lấp lánh vầng mắt em
Cỏ biếc giung giăng
Sóng sánh biển ngực em
Mật ngọt. Phù sa em!

Tết dài lên phố
Tóc em vương thề
Trong khu nhà mái cổ
Hương lá nếp đê mê.

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Phương