- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đồng dao bính thân 2016

 

 

 

(cùng hát):
bính binh bĩnh bỉnh bịnh…
(con nít hỏi to):
còn chi?
(giọng lơ lớ đáp):
bình
(con nít hỏi to):
ê…bình quen? bình lạ? đựng gì?
(giọng lơ lớ đáp):
ơ…ta đây chúa khỉ…
(con nít tự đáp):
hừm…bình đi đường bình!
(cùng hát):
thân thấn thẫn thẩn thận…
(con nít hỏi to):
hiện gì?
(tiếng vọng ùm ùm như sấm):
thần!
(con nít vỗ tay):
a ha…thần sông thần núi đã về
(tiếng vọng ùm ùm như sấm):
hừm…những quân cướp cạn!
(con nít giành hát):
tụt quần chạy lui
(tiếng vọng ùm ùm như sấm):
bảo cho nghe!
(con nít giành hát):
ừ…mấy phen rồi?
(tiếng ùm ùm như sấm):
hừm…ngàn năm có lẻ
(con nít giành hát):
đớp mồi mẻ răng!
(tiếng vọng ùm ùm như sấm):
bấn mà thinh mãi bao lần…hả?
(tất cả vỗ tay cùng hát):
bính thân thôi nhé! có ngần ấy thôi…
bấn thinh the nhối! có thôi ấn ngày…
bính thân thôi nhé! cuối tho…
ấy ngần…

 
(Vườn tượng – 21/01/2016)

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hạ Tháp