- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hoạt cảnh cuối năm

 

 

 

những gương mặt vừa thoáng qua bên triền
tiếng gõ mõ như dội nện vào ngực
mùi rơm rạ mục
lại nhắc đến sự tan rữa hiển nhiên
phía tán lá cây bồ đề không một chút nắng

vài búp hoa tím sau cùng đã nở
vị sư nữ kịp dừng lại
thôi không nói nữa về hạnh bố thí
ngó lên
trong bức tranh lúp xúp những người ù chạy
khói lửa bom đạn nà theo sau
như cùng chia phần bất hạnh

dưới chân gốc cây dầu trăm tuổi
tôi chợt tìm lại tôi
một bác xích lô buông thõng cái xác gầy còm trên ghế
tiếng ngáy trầm buồn
như khúc đồng ca điệp trùng
cho những ngày không tìm thấy mặt trời

tôi bước ngang khe nước chảy
khi chiều xuống nhanh như trốn
có tiếng ai gọi bên kia đồi
cánh đồng buồn như một ngày tang chế
bất thần
ít nhất một khớp xương vặn trẹo khiến  chết sửng
như phim vụt đứng hình . . .

 

 

 

.

bài đã đăng của Chu Thụy Nguyên