- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thường lệ

 

 

 

biến thái từ một hai khúc quanh
tôi đi vào ô cửa không thành
trên lưng đèo nặng hồn quan chưởng
cho tới khi tròng đá mặt xanh

rồi đến lúc ngồi ê hát xẩm
chẳng ai cho đồng xu bạc cắc
bạc tiền rủng rẻng trôi mất đất
thổi đám đình rát rạt hồ ao

nàng cứ rửa chân cá không chết
mà chết người tự tử đầu sông*
truy lùng xác vữa thây chất ngộp
buổi chiều phe phẩy một cơn dông

 
27 oct. 2015

[*] ý, gợi từ ca dao; thơ Hữu Loan

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn