- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nếp gấp thời gian

 

 

 

                Tặng Lê Giang Trần

 
1.

Rồi sẽ về thôi. Em. Trên kia.
Vệt mây. Sợi khói. Lửng. Chia. Lìa.
Chia tay. Lìa mắt. Tim khô. Réo.
Tội nghiệp thềm rêu. Trăng. Ngút. Khuya.

 

2.

Tội nghiệp thềm rêu. Trăng. Ngút. Đàn.
Ngút. Huyết. Xanh. Tiếng hú. Thời gian.
Kiếp người. Đọt chuối non. Ướt ngực.
Tình thư. Chim hót. Đỏ. Âm tràn.

 

3.

Âm tràn. Chói rạng. Ngát. Im. Bay.
Thế nhé. Buông tay. Tạnh. Kiếp này.
Khẳm giấc. Nồng. Vuông mây. Cố quận.
Gót cuồng. Bờm dựng. Hí. Khôn khuây.

 

4.

Rồi sẽ về thôi. Em. Nhớ. Quên.
Tên tro. Tuổi bụi. Ngấm. Vang. Rền.
Nhớ lâu. Quên sạch. A. Bông. Nắng.
Lá ngất. Vườn câm. Vút. Cố nhiên!!!
 

01.2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ