- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khoe mẽ

 

 

 

đẩy ra, tôi bị đẩy
ra bằng cảm giác tách biệt
mỗi khi đứng giữa bạn bè xúng xính
khoe nhau
qua cái đầu thiển cận

hạng độc kích thích
chễm chệ muốn hơn người. cạn chén say
đối nhân nhầm cung cách
sang chảnh
len lỏi vào đầu tóc nhuộm

cái trí thì thấp mà đòi lượng cả
ước mơ lấp lánh góc cạnh khác với ham muốn
chỉ đáng kể về cái sở hữu hơn người
cái trí thấp có khi nào để ý
tài năng. cá tính

nét đẹp tràng an xa mờ ký ức, và đứng khép nép
và thất vọng
một hoành tráng thiếu trung thực
và chứng kiến
mặt hiện thực đại lừa đảo

đời, muôn vẻ
cầu học
nhưng, bắt chước rập tuồng
lạc lối hẳn nhiên
xa tôi ơi, lạc lõng giữa miền!
xun xoe khoe mẽ

 
24/11/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung