- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chơi được và chơi không được

 

 

 

Lý Bạch chỉ có mộng “mĩ nhơn tại thời hoa mãn đường”
Thôi Hộ chỉ có mộng “đào hoa y cựu”
Lý Thanh Chiếu có mộng anh hùng “chí kim tư Hạng Vũ”
không có mộng bành trướng “lai xâm phạm”
Chơi được.

Văn Thiên Tường , Lục Du ‘lưu thủ đan tâm’ một lòng một dạ chống xâm lăng
Chơi được.

Vương An Thạch “hoàng khuyển ngọa hoa tâm” xua quân nam tiến mộng tiêu diệt Nam quốc sơn hà
bị tướng quân  Lý Thường Kiệt đánh cho Khâm, Liêm vãi cứt vãi đái
Chơi không được.

Đắt Kỷ, Bao Tự Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý phi bị bọn
nho gia bồi bút vinh xưng hồng nhan Bắc triều họa thủy
Chơi được mà không chơi được.

Mao đánh chiếm Hoàng Sa, Đặng tràn quân qua biên giới
máu biên thùy rơi vào trang sử chống xâm lăng
thằng nào quỳ  gập lạy mả nó là đồ bán nước
Không chơi được, không chơi được, không chơi được.

Tập tuyên bố láo khoét Hoàng sa, Trường sa là của tổ tiên nó để lại
thằng nào bị buộc bắt tay ôm hôn không được phép thắm thiêt
tóc phải dựng đứng mắt phải trừng lên 
như nghĩa sĩ ngày xưa trừng rách khóe
Còn có thể chơi được.

Chơi được thì vẫn cứ chơi cho dù
chơi được mà không chơi được
không chơi được thề không chơi được.

5/1/2016

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung