- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Muôn dặm dưới biển

 

 

 

Con thuyền xa xứ hút chìm đại dương
ta vét sạch cổ vật từ nghìn năm hình sóng
máu lệ đôi mắt bay hình hài

Quả lắc thời gian nằm đó
đáy biển không động đậy
mặt quỷ giả danh trượt lên sân người lạnh ngắt
hồn chúng với vũ điệu cỏ con chữ chớp mượt mà

Muôn trời nắng thỏa tràn núi đồng đen tím
soi bào mòn da thịt

dưới ánh mặt trời tội ác khắc tên người thú tội
lửa rung rợn trơn tru liếm hết ngày dài ẩm ướt.

Tiếng than buồn
bóng hồn ta còn không

Đánh dài tiếng trống ùm vang.
chân quét hết tiếng vàng.
Ta vút ve chiếc bóng rời khỏi ánh sáng đêm
Rồi lặng lẽ trở về với mặt biển
mơ gõ mật mã âm chói lạ lùng

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn