- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hài Cú Chờ Năm Mới

 

 

 

Tiếng cửa

Cuối năm nhìn đồng hồ
Đợi một hồi chuông cuối vang lên
Tiếng cửa mở rất khẽ

 

Chó sủa

Tiếng động cuối nằm im
Gió cũng ngưng trên những vòm cây
Con chó sủa ngoài sân

 

Mùi củi

Lá rơi ngoài hiên vắng
Pháo hoa nổ bên kia hồ lạnh
Mùi củi trong lò sưởi

 

Uống trà

Đặt xuống bộ đồ trà
Những cái chén nghiêng đầu vào nhau
Lửa tắt ngấm trong lò

 

Trong gương

Mình nhìn mình trong gương
Thấy một người vừa quen vừa lạ
Tiếng ai gọi, Tú Ơi

 

Đêm 12/31/2015
Chờ năm mới 2016 tới

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Mộng Tú