- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nghe giữa vô đề

 

 

 

đoạn một

hốt nhiên
trời đất nín thinh
hốt nhiên mình lại nghe mình
chảy ra
sông dâng.  nước lũ.  hằng hà
hốt nhiên sa số
đến là độc đơn
một mình
chẳng có gì hơn
đất.  trời.  sông.  nước
lại buồn nghe nhau

 

 

tích tuồng

tiếng khẽ.  lồng trong tiếng rên
bỗng đâu nhạc hội
tắt đèn
tối
thui
đồ đoàn.  [chẳng có gì vui]
quơ đâu cũng đụng
dùi cui        rập ràng
lò chiều chỉ đặng một gang

 

 

xeo mình tới bến

rán thêm chút nữa
rán            lên
rán dzô chút nữa
e hèm
tắt hơi
hèn lâu mình chẳng gặp người
hèn lâu mình
vẫn
    ngồi chơi với
mình

15, 17 tháng chín 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn