- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 28/12/2015- 3/1/2016: chủ đề Giáng Sinh và Năm Mới- Vương Ngọc Minh

 

VNM-SauGiangSinh

Sau Giáng Sinh- 12/ 2015. giấy dán sơn dầu trên gỗ (28 x 28 in)

Biên Khảo:
“Thế Hệ Nhà Văn Trẻ: Chiến Trường, Tiếng Chim Hót và Hoa”- Phê Bình/Nhận Định của Nguyễn Lệ Uyên
”ISIS- Mối Tương Quan với Hồi Giáo”- Nghiên Cứu/ Nhận Định của Nguyễn Nhân Trí
”Đọc Nửa Vầng Trăng Ký Ức của Lê Lạc Giao”- Giới Thiệu Tác Phẩm/ Nhận Định của Nguyễn Lương Vỵ

Sáng Tác:
“Cuộc Hành Trình Lên Suối Nước Nâu”- Truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện
Trung-Việt Việt Trung (phần 29) – Tiểu thuyết Đỗ Quyên
Chụp và Chép của Đinh Từ Bích Thúy 
“Mùa Này, Nam Bán Cầu” Chụp và Chép của Nguyễn Nhân Trí

Phỏng Vấn:
”Ba Câu Hỏi Cho Hoàng Hưng”- Phùng Nguyễn thực hiện

Da Màu sẽ đăng lần lượt những hình ảnh theo chủ đề “Giáng Sinh và Năm Mới” từ nay đến hết năm. Mời bạn đọc tham gia và gửi hình ảnh do bạn chụp/vẽ đến ban biên tập.