- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chung cuộc & khởi đầu

 

 

 

sân trước
sân sau
mùa  xuống ngổn ngang
nắng chao
lao xao lá
rỡ ràng
les fueilles mortes feuilles mortes fueilles mortes
tiếng hát nao nhớ

rồi đã đến lúc
trên cao thì mây
dưới thế thì chật ních
từng đống từng đống chán chê
rưng rức thở

khỏa thân và hốt hoảng
hàng cây níu kéo phận mình
đã rời

thấp thoáng bóng gió lang thang
đuổi theo và trửng giỡn với từng khoảng lặng
les fueilles mortes les fueilles mortes les fueilles mortes les fueilles mortes
le…s
fueill…es fueill…es fueill…es
mort…es
mort…es
tiếng hát loãng
chìm nghỉm
trong cõi người ấy
với những bài mùa thu mất dấu
mất dấu

một ngọn lẻ loi
cựa quậy rất nản chí
trên lối đi
quá đỗi
sạch
mùa qua

rồi mùa đến
lao xao

 
11/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Doãn Nho

No Comments (Open | Close)

No Comments To "Chung cuộc & khởi đầu"

#1 Comment By nam dao On 24 December 2015 @ 7:04 am

Thơ hay, có điều. gì. nhức đau, gần như niềm tuyệt vọng, trong. cõi tuyệt tình