- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

bạn sẽ không…

 

 

 

bạn sẽ không biết va vào đâu khi đường tầu ngưng lại
toa súc vật.  hệ chuyển người
và sự cảnh báo của đường ray tiệm tiến
thời xưa con mắt đèn đỏ dẫn đường
rồi trùm đỏ lên khắp miền tang thương mú xứ
một cú bẻ ghi đẩy ngược
dòng khiêng đi tuốt luốt
cái án tày đình bọn cài khuy áo thông ngôn
khi lũ bò vàng đứng chạp đồng lúa khín
gã côn đồ say tít trong hang

bạn sẽ không biết lao vào đâu khi tàu lạ bắn tàu quen
loài cá mon men vẫy vùng đổi chủ
chiếc mỏ neo thì đời nào cũng rỉ sét
chỉ có lưỡi liềm
hái tới xăm xăm

bạn sẽ không biết chui vào đâu
khe hở của chuyên sử
mã thầu dậu nhào vô truyền thống
bọn người bầm dập đu bám
ăn theo

bạn sẽ không biết không            biết
muôn đời
khóc
ở đâu

4 dec. 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn