- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chốn thuộc về, mặt lạ

 

 

 

tưởng như hồi tan tác
tống vong đi
con thuyền trở về ắt lụy
những cơn hiềm tỵ chưa tan

con trốt ý thức hệ
xoáy nhân gian, thách thức
tạc lòng bắc nam, đố kỵ
tiếng quốc kêu chi
lòng khắc khoải

nghi kỵ luộc ánh nhìn mặt lạ
trăn trở xa gần bải hoải thảo dân
ngoài khao khát châu thân thoáng đãng
cỏ, cũng cần khoảng trời xanh hy vọng

thuyền về, cặp bờ tuyệt vọng
chỉ vọng về thôi
chốn thuộc về
ấy, vẫn biết tư bề khốc liệt

bi kịch nầy ai viết
hay đã biết
từ cơn ngông cuối thế kỷ trước
trời nhà khổ đấy
sao không đổi bước tầm xuân

vậy chớ ai làm được?

 
27/10/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung