- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

lao

 

 

 

phí làm gì tâm sức
có vẻ như lao hết vào lửa
ống cuộn bông băng dủ dẻ tùn mùn
tóc tước nặng trì.  rễ tre
ngay cả mặt mày sáng láng
bám đu chổi cùn rế rách
lao người tới.  ùng oằng xao động tới
chiều thứ sáu gom lại một nùi
cái giàn bệnh thả nổi
hơi quờ đứt quãng.  nhọc
nhằn nhằn mặt bụm cũng phải làm tình
làm tội nắng gắt
mùa sứa lửa
cọ quẹt gân da chạm hồi
quang            xanh

tràng thiên
        ôi
như có thiệt mình đứng trong nhà xí
rặn một hồi
rồi đớ người lọt ra ngoài thiên ký
bẻm mép giấc tráng miệng bữa chiều
bánh nước
trôi

a        hiện diện năm này qua năm khác
chẳng phải chơi
ú tim đuổi bắt chạy rục tùng
thuổng cuốc đào tên lẻng kẻng
một ló bị đâm
một ló hụp đầu tị nạnh

lao tới độ rung đậm đặc
nhúng vào hóa chất rã màu
chẳng ra gì cái tên
lâu ngày căn cước trở thành chứng minh
nhân dân đâu chẳng thấy
mẹ họ
chỉ thấy đứng rặn một hồi
biểu tình trong nhà xí

ba mươi ba mốt tháng bảy 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn