- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Viết ở tả ngạn sông Cầu

 

 

 

1

có con đường nào đi về phía sau
ta đưa em về bên tả ngạn sông Cầu
mua đôi ngựa bạch
đưa nhau dài quãng đường đê
lòng như rượu
chín dần trong chum vại
chín trong nhau bờ bãi sông hồ
sâu hai con mắt đợi vào tháng sáu
hàng mi dài nằm đợi mưa ngâu

 

2

ba mươi hai đồng tiền
ai giấu trên núi Tiên Sơn để thành Phật tích
em giấu sau lưng ta nụ cười rúc rích
như chiều mây trắng muốn đằng vân
như ngọn nếp muốn đòi thành rượu
buổi phất phơ xanh
con gái làm đòng
hòn đá ở trên rừng
đà hóa thánh
ta dọn lòng thành bãi để em thương

 

3

tạ tội trước Bổ Đà
mà nói chuyện duyên
lạy tứ phương
hàm hồ câu yêu em
nhà dựng ở ngoài đê đâu phải yêu vì triều gió
sông Cầu độ lượng
nên đất Việt Yên có đến ba cái bến đò
đi ngả nào cũng về đến nhà
uống ít nhiều rồi cũng sẽ say
vội vàng chi mà nhớ

 

4

chiều nay ta đưa em qua Thổ Hà mà về Kinh Châu
gởi lại bên kia bờ sông Cầu
câu cợt đùa cho cô hàng rượu
gởi lại Bụt yên lành với núi
gởi lại lòng ta
đòi phen lặn lội
trả lại em thôi
sông Đuống sông Hồng
ta chỉ còn bầu rượu ở sau lưng

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị