- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiễn nhà văn Phùng Nguyễn

 

 

 

tiếng chim khô khốc đầu ngày
vạt nắng bên hiên vắng lặng
có linh hồn đã ra đi

Sài gòn chiều ám khói

Sài gòn cuộc hẹn
ngũ sắc trần đời loạn xạ
bàn tay che bụi
người xa lạ rất quen
người vẫy tay cười lần đầu

những trang giấy dang dỡ
(thế là đời dang dở)
hàng sách trên kệ sách
có tên anh
tên anh in trong lòng bạn bè
tên anh mai ngày trở về theo mùa đông

sẽ không còn cơn giật mình những chiều hôm
xót xa
dành cho thế gian bẩn chật
thư thái mà đi nhé

nhé anh!

 

 

 

.

bài đã đăng của Âu Thị Phục An