- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chiều qua viếng thắp nhang cho Phùng Nguyễn…

 

3 cay nhang tranh dtchinh 

 

 

Chiều qua viếng
thắp nhang cho Phùng Nguyễn
ở Bethesda – Maryland

 

Chiều ôi chiều nhang khói
cầu siêu xong đậy nắp hòm
chiều ôi chiều nước mắt
vòng hoa tươi cuối phòng1

bạn nằm yên nghỉ nhé
phùng ơi. phùng ơi. phùng
tôi xếp hàng đứng lạy
ba cây nhang. các bạn nhờ

một cho Ngô Thế Vinh
ở California
một cho Nguyễn Quốc Thái
bên Sài Gòn

cây nhang tôi cháy đỏ
Nguyễn Thị Thanh Bình dị đoan
trên màn hình toàn cảnh
khi chụp thấy hình Phùng bên tôi

nói gì nữa khi nắp hòm đã đậy
khi hình hài mai ra tro than
nói gì nữa. chỉ còn hình ảnh bạn
môi hơi trề. Nguyễn Trọng Khôi

và Trương Vũ  vẽ chi tiết ấy rất hay
khuôn mặt trong tranh mãi còn ở lại
như tình bạn của trang mạng Da Màu
với Đinh Từ Bích Thuý. Đặng Thơ Thơ…

Virginia, Nov  22. 2015

[1] cám ơn tấm lòng nhà văn Hoàng Thị Bich Ti
đã kết 2 vòng hoa lớn thật đẹp.
ghi tên tặng tất cả bạn bè thân thiết, khỏi đóng góp.

* 3 cây nhang, tĩnh vật sơn dầu – Đinh Trường Chinh (Nov. 22, 2015)

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Cường