- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Phùng Nguyễn (1950-2015)

 

Cáo Phó

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Con, Chồng, Cha và Anh của chúng tôi

 

clip_image002

Ông Nguyễn Đức Phùng

(Bút hiệu Phùng Nguyễn)

đã qua đời tại Takoma Park, Maryland, ngày 17 Tháng 11 năm 2015

Thọ 65 tuổi

TANG LỄ


Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2015
3 – 5 giờ chiều: Thăm Viếng; Lễ Phát Tang và Cầu Siêu

Thứ Hai, Ngày

23 Tháng 11 Năm 2015
9 giờ sáng – 11 giờ trưa: Lễ Tưởng Niệm và An Táng

Robert Pumphrey Funeral Homes
7557 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
Điện thoại: 301-652-2200

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Mẹ: bà Phan Thị Đinh
Vợ: Phạm Quỳnh-Loan

Các Con:
Nguyễn Đức Duy Phan
Nguyễn Thu Tư-Hương
Nguyễn Thu Yên-Giang
Nguyễn Thu Vi-Trần

Các Em:
Nguyễn Thị Phương Lan và gia đình
Nguyễn Thị Lịch và gia đình
Nguyễn Thị Huệ và gia đình
Nguyễn Đức Tuấn và gia đình

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang
Xin miễn phúng điếu