- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

phùng đi đâu đi đâu…

 

 

 

        • Gửi Quỳnh Loan và Da Màu

 
nghe tin phùng ra đi
khi đang còn đọc báo

phùng đi đâu đi đâu
không thèm mua chiếc vé
chẳng cần ai tiễn đưa
một mình phùng lặng lẽ

phùng hứa tới boston
ghé chân phương ngắm biển
lên harvard uống bia
về worcester đấu láo

phùng hẹn gặp cali
thăm tạ chí đại trường
thắp nhang chào anh giác
uống cà phê gypsy

nhớ những lần da màu
bạn bè chia cuộc chữ
phùng đi
phùng để lại
một khoảng trống rất sâu

mới thứ hai tuần trước
phùng giục giã viết bài
bài vừa xong một nửa
nửa còn lại, rụng rời

phùng đi đâu đi đâu
“rừng và cây” chết đứng
email buồn ngơ ngẩn
bàn phím gõ run tay

trời vẫn trong vẫn xanh
rượu vẫn đầy
                        vẫn đợi
phùng đi đâu đi đâu
không hẹn ngày trở lại

phùng đi đâu đi đâu
đi đâu mà rất vội!

 
(17/11/2015)

 

 

HopmatDamau

bài đã đăng của Trần Doãn Nho