- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 16-22/11/2015: nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

IMG_3814

Nguyễn Mạnh Hùng
Hoàng hôn trên biển Trung Hoa
Sơn dầu 1m x 2m

Biên Khảo:
“Đảng và Đĩ ” – phiếm luận về chính trị và tôn giáo của Đinh Từ Thức
Thơ Ca: Từ Hiểu  Biết Bằng Vực Thẳm đến Mệnh Lệnh Cách của Tất Yếu – nhận định/nghiên cứu của Georges Jean, Huy Tưởng biên dịch

Sáng Tác:
”Trò Chơi Bóng Ky”- truyện ngắn Wolfgang Borchert/ Lưu Thủy Hương chuyển ngữ
”Trộm Xác”- truyện ngắn R.L. Stevenson/ Nguyễn Minh Trân chuyển ngữ
”Gieo Hạt”- truyện ngắn Trần Băng Khuê
Trung-Việt Việt-Trung (phần 25)- tiểu thuyết Đỗ Quyên
”Hội Chứng 681”- truyện chớp Trần Hạ Tháp
”Náu”- truyện ngắn Tru Sa
“49 Ngày Võ Phiến Vượt Ngưỡng Hư Vô”- tùy bút Nam Dao

Nghệ Thuật:
”Những Câu Hỏi Nghệ Thuật” (Kỳ 5)- Câu Chuyện Nghệ Thuật của Trịnh Cung