- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tôi đi tìm tôi giữa thiên đường

 

 

 

1)

giữa thiên đường, tôi thấy bóng tôi
với tấm lưng thân quyến vằn vện mồ hôi
đắm ước mơ
đuối theo đuổi
nắng tắt vội, nhễu nhão ngày

một cặp đầy vun, hây hẩy
nẩy tâm tôi hào hứng
giữa khít nhà
bẩn chật

người, xe chật ních, đường vẫn ngập
cả nhà thương, giường khít
nằm vãi ra hành lang
quạt muỗi xoèn xoẹt, bàn lo
viện phí

 

2)

giữa thiên đường, tôi hỏi bóng tôi
và nhiều lôi thôi mắc, bị
lo sấp lo ngửa, tựu trường
giờ lo phụ phí
ôi, rỉa tận xương, chớ nước non gì

bậc cha mẹ xưa nay vẫn nghĩ
con là rường cột
lo cho ăn học, để thấy đời có lý
hơn thời cha mẹ chẳng ra chi

có phải thiên đường ú ớ
nõn nường khép hở
ừa, rạo rực tôi
mắc mớ

 

3)

giữa thiên đường, tôi níu bóng tôi
bước tới, chẳng biết mới ở đâu
sau cái thời gà nhà đá nhau
nay lại nằng nặc hải đảo

bám biển, những mảnh đời tát bão
chịu sào
tự gánh tổn hao
giặc bề, hiếp, đánh
mộ gió phong phanh

chốn thiên đường giữa thời đổi mới
tôi không thấy mình thảnh thơi
như ai dí những góc tơi bời
sau mánh khoé mại hơi

 

4)

giữa thiên đường, tôi đi tìm tôi
khổ mấy chục năm trời
nào thấy tôi

06/11/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung