- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 9-15/11/2015: chủ đề ảnh tự chụp: selfie Lưu Diệu Vân

LDV

Selfie Không Phải là Tự Sướng- Lưu Diệu Vân
(với Đặng Thơ Thơ, Phùng Nguyễn, Trịnh Cung, Hoàng Chính, Paulina Đàm, LêĐình Nhất Lang)- tại nhà Đỗlê Anhđào và Apollo. Đây là selfie đầu tiên nhưng Da Màu quyết định đăng sau cùng, như một hợp âm vui  nhộn, cùng với bài nhận định/tổng kết chủ đề vào cuối tuần này.

Sáng Tác:
”Ở Nơi Cổ Tự”- truyện ngắn Nguyễn Đạt
”Soi Gương và Gương Soi”- truyện chớp Trần Hạ Tháp
”Đất Thì Màu Đỏ và Tuổi Thơ thì Mang Mùi Nắng”- tùy bút Huỳnh Lạc Thư
”Trộm Xác”- truyện ngắn R.L.Stevenson- Nguyễn Minh Trân chuyển ngữ
Trung-Việt Việt-Trung (phần 24)- tiểu thuyết Đỗ Quyên
”Điểu Táng”- truyện ngắn Hải Hạc

Nghệ Thuật:
”Những Khả Thể của Selfie- từ Chủ Đề Selfie trên Da Màu”- Câu Chuyện Nghệ Thuật của Đặng Thơ Thơ