- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thơ (ca cổ: sốc, tợ) con cóc

 

Picasso-HarlequinHead 
Harlequin Head, 1971 – Pablo Picasso

 

 

 

tui phức tạp nhưng không rối rắm
tui mâu thuẫn mà chẳng lẫn
nhầm
tui thơ thẩn nhưng không thờ thẫn
tui ô kê [điều này không có nghĩa là ê cô!]

tui ơ hờ
và cũng không lơ đãng
tui hay quên lãng mà lại không hờ xao nhãng
tui lãng mạn, cũng lắm khi lãng xẹt
mắt tui toét
nhưng cũng nhìn được lắm điều chính xác
tui lè phè nhưng tôi biết
lúc nào cần thắt cà vạt

tuy rẻ tiền mà tui chả tồi
tuy da mồi nhưng chẳng đáng để lăng tẩm
tui hay càm ràm từ thủa mới sinh ra
bởi vì thì mà là
tía má
tui thường ngậm hột thị

tuy bảo thủ
nhưng tui không hờ cổ hủ
tuổi của tui chưa hờ lên gối
hự những ai không biết nể mặt người già
bởi đầu gối tui tới lúc đang thấp khớp
biết vậy
nên tui cũng chả dám lên lớp
với những người trẻ đang lóp ngóp
vào đời

tuy nhiều lời
nhưng tui chưa hờ nhiều chiện
dẫu nhiều người đoán rằng dường như tui hơi . . . niểng niểng

chắc chắn một điều là tui
chưa hờ môi miếng
hay nổi điên

ờ!

 

 

 

.

bài đã đăng của HHiếu