- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

bản khác ♦ hành động

 

 

 

bản khác

 

đôi khi dòm bản mặt mình
giống như người ở hành tinh cõi nào
mặt mũi mình
nom làm sao
trông ra già cụ
ngó vào trẻ thơ
một bản mặt rất khù khờ
là âm bản
của đời ngơ ngác
còn

 

 

 

hành động

 

người quay ngoắt khiến tôi rã bóng
người xáp gần làm tôi rúng động
những mặt phẳng là lên không trung
kẻ đường chui ôm nhau vào đứng

cứ thể chuồi sang.  tà tà            phố
hơi thở ngồi mòn ghế đú đớ
trăm bổn diện loay hoay mờ người
tay chẳng biết để đâu dấp dứ

chỉ trỏ một hồi đâm lú lẫn
cặp mắt láo liên đeo kính cận
[ô ì à ô i à ê ]
đùn qua đẩy lại, hè nhau lấn

7 oct. 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn