- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 19-25/10/2015- họa sĩ Trương Vũ

 

Pastorale - Trương Vũ

Pastoraletranh sơn dầu trên bố, 30 x 24 in. (2014)

Chuyên đề Dystopia/Giải Văn Học Nobel 2015
“Hậu Chuyện Kể Năm Hai Ngàn hay Thời Biến Đổi Gene”Trần Nghi Hoàng đọc Bùi Ngọc Tấn
“Viết Một Lịch Sử Nhỏ Từ Một Vô Tưởng Vĩ Đại: Phỏng vấn nhà văn Svetlana Alexievich của Belarus” – Anne Brunswic thực hiên/Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ
”Từ Giấc Ngủ Mười Năm Đến Ác Mộng Trăm Năm”  – Tiểu luận của Phùng Nguyễn
"Những Ngày Mới Ra Nhà Tù Nhỏ” – trích đoạn Hậu Chuyện Kể Năm Hai Ngàn hay Thời Biến Đổi Gene của Bùi Ngọc Tấn
Wolfgang Bochert và truyện ngắn Radi” – Lưu Thủy Hương giới thiệu và chuyển ngữ
”Những Ký Ức Vụn/Khi Nhận Ra Khuôn Mặt Tồn Tại – truyện chớp của Nguyễn Thanh Hiện
“Chỉ Là Gió Trên Cánh Đồng” – truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Anh Thư

Biên Khảo
Thơ Ca: Cuộc Du Hành Nội Tâm – nhận định/phê bình của Georges Jean/Huy Tưởng biên dịch
“Nạn Ấu Dâm Trong Công Giáo” (phần 2)- Nghiên cứu/Nhận định của  Nguyễn Nhân Trí
“Năm Nay 2015 Không Có Mùa Nước Nổi” – nhận định/biên khảo của Ngô Thế Vinh

Nghệ Thuật
“Những Câu Hỏi Nghệ Thuật” (kỳ 3)- Họa sĩ Trịnh Cung

bài đã đăng của Thuy Dinh