- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

nhìn – thấy ♦ hóa thạch

 

 

 

nhìn – thấy

 

nhìn đôi mắt thấy toàn đôi mắt cá
nhìn vào hồn thấy tảng đá vô tri
nhìn vào sông thấy sông đang tàn tạ
nhìn vào rừng thấy rừng khóc lâm ly
 

15.10.2015

 

 

 

hóa thạch

 

một hôm soi vào lòng giếng cạn
thấy viên bi màu lấp lánh của ngày xưa
những kỷ niệm chừng như là hóa thạch
mặc cho đời sớm nắng chiều mưa
 

14.10.2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ