Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 5-11/10/2015- chủ đề ảnh tự chụp: selfie đặng thơ thơ

 

      FullSizeRenderIMG_1772

      selfie là trò chơi cắt thân thể thành nhiều lát, hoặc ghép những chiếc bóng thành một, hoặc cả hai.
đặng thơ thơ

Sáng Tác:
”Đêm Hòa Đồng”- truyện ngắn Nguyễn Đạt
”Giếng”- truyện ngắn Tru Sa
Trung-Việt Việt-Trung (phần 19)- tiểu thuyết Đỗ Quyên

Chuyên đề Tôn Giáo trong Văn Chương/Nghệ Thuật:
”Dẫn Vào Thế Giới Văn Học Phật Giáo”- Tiểu luận của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ
”Giáo Hoàng Francis và Đồng Tính Luyến Ái”- Nhận định/Quan điểm của Nguyễn Nhân Trí
”Triển Lãm Nghệ Thuật Đương Đại Trung Đông”- Chụp  và Chép của Đặng Thơ Thơ

Tưởng Niệm Nhà Văn Võ Phiến:
”Tiễn Võ Phiến” phát biểu của Bùi Vĩnh Phúc
”Võ Phiến và Sự Chờ Đợi” phát biểu của Đặng Thơ Thơ
”Lời Từ Biệt” phát biểu của Trịnh Y Thư 
”Võ  Phiến: Tâm và Cảnh”- Phê bình/ Tiểu luận của Trần Hữu Thục
“Võ Phiến, Một Vài Chung Quanh”- Nhận định của Đặng Phú Phong

Tạo Hình
“Thái Tuấn, người hoạ sĩ của những khoảng trống”- Câu Chuyện Nghệ Thuật của Trịnh Thanh Thủy
”Những Câu Hỏi Nghệ Thuật” (Kỳ 1) của Trịnh Cung

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)