- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 28/9-3/10/2015- chủ đề ảnh tự chụp: selfie Hoàng Chính

DGH2DGHDGH2 

Trong ảnh có ả
Trong selfie có y
Trong francis có an
-lưu diệu vân-

Văn Xuôi trong tuần:
”Tan Ra và Chết”- Truyện ngắn Trần Băng Khuê
Trung-Việt Việt-Trung (phần 18)- tiểu thuyết Đỗ Quyên
”Có Một Mùa Tựu Trường”- Tùy bút Nguyễn Đức Tùng

Chuyên đề Tôn Giáo trong Văn Chương/Nghệ Thuật:
”Sự Hình Thành của Kinh Thánh”- Biên Khảo  Nguyễn Nhân Trí 
“Một Thể Loại Khó Hiểu”  và “Đi Tìm Bản Kinh Thánh Cuối”- Sáng tác Đặng Thơ Thơ
“Giáo Sĩ”- Tiểu Thuyết ngắn của Trần Vũ
“Hung Tàn”- Thơ Lê Thị Thấm Vân
”Những Ván Cờ”- Truyện ngắn Vĩnh Hảo
”Cái Giếng”- Truyện ngắn Miêng

Môi Sinh
“Đập Thủy Điện  Don Sahong In Đậm Dấu Tay Trung Quốc” – Tường thuật/Nhận Định của Ngô Thế Vinh

Tưởng Niệm Nhà văn Võ Phiến
:

“Nghĩ về Võ Phiến và Cuốn Văn Học Miền Nam, Tổng Quan” – Biên Khảo/Phê Bình của Bùi Vĩnh Phúc