- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhà văn Võ Phiến qua đời

 

VoPhien

 

Nhận được tin buồn

Nhà văn Võ Phiến

 
đã qua đời vào ngày 28 tháng 9, 2015
tại thành phố Santa Ana
thọ 90 tuổi

Ban biên tập tạp chí Da Màu và văn hữu cộng tác xin thành kính phân ưu
cùng bà quả phụ Đoàn Thế Nhơn cùng gia đình.

 

BBT Da Màu