- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đâu là đáng ở

 

 

 

ánh phảng tử thần bị trộm
cầm trịch lộng hành
loáng chớp. đêm mưa tối mịt
hành hình
thảo dân ngậm đe hồn cỏ

cầm thân thấp cổ dầm mưa
ảo mạng cỏ oan
khao khát
những đôi mắt rảo, rình

mắt khóm, khắp im lặng là
đầu mối nặn sợ hãi, tù tội
nhát phảng phạm cỏ khoảng đất cũ
thảo dân kêu đòi
cầm trịch, hươi phảng, bắt tội
cỏ thác, chim gọi lời đau

bàng hoàng, lòng chưa yên
như chưa chết đi, sẽ tặng phảng cỏ khúc kinh thi
hãy sống trong tim cỏ bằng ngợi ca
thắm thía hương đồng cỏ nội

và khi sự tòng phục hiện hình
nhu nhược thắt cổ cung đình, cả thảo dân
bằng cung cách hợm hình nể mặt
sai vặt chẳng bằng

cầm trịch, chống phảng, nhìn phương bắc
gạt mồ hôi, hay là ta với địch

dầm dề xích mích đôi bề
quan sai, lệ thuộc
kêu oan
mãi tận hoàng hôn
đâu là nơi chốn

 
09/26/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung