- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đối tác trên không

 

 

 

mưa tháo cửa chạy
cửa huyền.  bóng nhẫy
nhang nhác vụt theo tay chuyền
khuy áo
đôi mắt trùm kín
bảng trưng lướt qua nhập nhòe khung hai mươi

mưa xám bạc trường kỳ
đá nhoi lên lần theo vách
vữa
khoa nghi tràng tràng ung nhọt
khối u chiều
lạ lẫm

phép tính rợ lôi đi lịch lãm
ngoài đồng xe kéo thớ trắng phơi
ý nhi khêu chân mọc tràn.  dày
bí nhiệm
đối tác vuột qua biên phòng
cơn mất ngủ thừa kế
khâm sai đâu đêm này phiên trễ
nguyệt thì năng nổ sáng
đệ đơn bưng.  trình
dạ thai hoài tở mở

 
30/6/15

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn