- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ở không phải đạo

 

 

 

khuya, tay sục sạo
tìm cảm xúc trên tôi
lén, không phải đạo
kích xúc hào hứng
lao đao

bất chợt dậy niềm vui cao hứng
người vui, dựng tôi vui lây
nhiều kẻ thấy chuyện nầy không phải đạo
giật mình
mê muội không dao chém toạc
rêu rao

trong đầu chiếm đoạt
óc loi nhoi, sục sạo
điều bất chánh tiêu hao của để dành
ôi thôi, thời vô đạo
rừng vàng bạc bể cũng tanh banh

chuyện làm ở chỗ tôi
tưởng như phanh thây
công mẹ cha gầy dựng núi sông đầy
một tay anh, để tiếng đời
ăn ở bậy

21/08/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung