- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mã Phố

 

 

 

Ở Bà Quẹo – Sài Gòn. Góc phố cũ
Một chiếc xe ngựa. Một con ngựa già. Một người xà ích
Quán cà-phê nhỏ.

Thảy đều ở trên mẩu đá vô danh
Ngoại trừ mảng hỗn độn trồi khỏi mặt nhựa đen
Và tôi nữa.

Người xà ích nhớ hồi vinh dự
Con ngựa già nhớ hành trình thanh xuân
Mẩu đá nhớ khối ngọc hồi ở chung trái núi.

Thảy đều cay đắng xót thương
Ngoại trừ chiếc xe
Và tôi nữa.

Ở quán nước
Thường trực mỗi ngày
Tôi uống cà-phê bỏ đường rất ngọt.

Vẫn đắng cay. Thêm tả tơi
Một mặt trời không riêng Rimbaud
Và tôi nữa.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt