- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 28/9- 3/10/2015- chủ đề ảnh tự chụp: Đỗlê Anhđào

 

 

SelfieTrước nhất, những ngón tay
Sau, nếp mí…
Giữa bóng tối,


Đỗlê Anhđào

 

Văn Xuôi trong tuần:
”Tan Ra và Chết”- Truyện ngắn Trần Băng Khuê
Trung-Việt Việt-Trung (phần 18)- tiểu thuyết Đỗ Quyên
”Có Một Mùa Tựu Trường”- Tùy bút Nguyễn Đức Tùng 

Chuyên đề Tôn Giáo và Văn Chương/Nghệ Thuật:
”Sự Hình Thành của Kinh Thánh”- Biên Khảo  Nguyễn Nhân Trí 
“Một Thể Loại Khó Hiểu”  và “Đi Tìm Bản Kinh Thánh Cuối”- sáng tác Đặng Thơ Thơ
“Phỏng Vấn Đức Giáo Hoàng Francis”- Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ 
”Giáo Sĩ”- Tiểu Thuyết ngắn của Trần Vũ
”Hung Tàn”- Thơ Lê Thị Thấm Vân
”Những Ván Cờ”- Truyện ngắn Vĩnh Hảo
”Cái Giếng”- Truyện ngắn Miêng