- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tiệc tùng vô nghĩa ♦ Khát vọng hòa bình

 

 

 

Tiệc tùng vô nghĩa

 

Tiệc tùng vô nghĩa tôi chán rồi
Những người muốn làm thầy khi say rượu.
Những bông hoa nhựa thích đăng đàn.
Những lời ca vội thoát ra từ túi rỗng
Nhảy múa trần truồng ở giữa đám đông.

Tiệc tùng vô nghĩa tôi chán rồi.

 

 

 

Khát vọng hòa bình

 

Khát vọng hòa bình chảy trong từng bầu sữa mẹ
Những người lao động lấm lem
Những cô gái điếm đêm đêm khóc trên giường
Những tên trộm mơ hồ trên đại lộ.

Và nòng súng ánh lên chớp lửa cuối cùng
Của những người lính gục bên chiến hào
Còn gọi thì thào tên tổ quốc.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Trinh