- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cõi chia

 

 

 

          nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
 

Vạt nước hắt sương đi xa
trời mưa quyên đỗ
thâm tà áo
bâu
nên thơ
từ vụng hôn
đầu
muối chan môi lệ
đằm câu mặn nồng
bề gì tóc cũng phơi
hong
sợi trăm năm có nao lòng bể dâu?
vắt hương
cạn kiệt đàn sầu
bãi trăng chín lộng
mùa sâu
uẩn quỳnh
xưa còn tản mạn thiên kinh
ơi con bướm đậu tang tình ngũ cung
vàng âm . mai, khổn
tao phùng
trói nhau phương hướng
mịt mùng
cõi
chia

Sông về
thiêm thiếp mộ bia
đăm đăm hồ mị
ô kìa!
giấc ai?
lạc trần chuông mõ bi ai
tàn nhang khuya với chuôi dài đẩu tinh
đầy trời
mắt lạ cung nghinh
triêu dương ánh cũ
có bình yên chăng?
rề rà
xếp áo cùng khăn
rớt rơi còn chút bụi hằn tâm si
ở hoa cương
ngạt xuân thì
nhành khô
xác mượn
chờ chi bụi hồng
đá vàng
tủi nợ gai chông
trăm năm gối nhẹ
tang bồng
thốt
thưa

(Thơ cũ như là áo xưa . chút hương theo gió chút mùa gửi trăng . chút phân vân duột tơ tằm chút mình lẫn chút trăm năm bùi ngùi . chút thân . da thịt sần sùi . chút tà dương vợi săm soi tuổi đời)

Chén hoài
ẩm
một chút thôi
men xanh cổ lụy nước ngời phúc âm
hát rong
một chút sanh cầm
nốt đen
luyến
láy
tan tầm
cuộc chơi.

chín cuối, không ba

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn