- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 14-20/9/2015- chủ đề ảnh tự chụp: Phùng Nguyễn và Đặng Thơ Thơ

BuoirsangsbeenhoofArtemesia-Sept132015aBuổi sáng bên hồ Artemesia với Quỳnh Loan- Selfie Phùng Nguyễn

 

Văn Xuôi trong tuần:

"Ngày Giỗ Đầu, Tưởng Niệm Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng!" – Tạp bút  Nguyễn Thị Thanh Bình
“Những Ngọn Gió Thổi Về Từ Quá Khứ/ Âm Vọng Nguyên Sơ”- Truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện
”Vẫn Pháo”- Truyện ngắn Á Minh
”Một Buổi Chiều Muộn”- Truyện ngắn Nguyễn Đạt
“Họ Đã Dịch Nó Như Thế”- Truyện ngắn Đặng Thơ Thơ
”Nơi Không Kẻ Vãng Lai”- Truyện ngắn Ray Bradbury/ Trần Đức Tài chuyển ngữ
Trung-Việt Việt-Trung– Tiểu thuyết Đỗ Quyên
“Huyền Thuật và Ảo Thuật” (phần 1&2)- Biên  khảo/ Nghiên cứu của Nguyễn Nhân Trí

          IMG_2042

Buổi chiều dọc bờ sông Nervion với Ngọc-
Selfie đặng thơ thơ