- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 6-13.9.2015: ảnh tự chụp Vương Ngọc Minh và Trần Thị NgH

hinh tuiVương Ngọc Minh
”Nhân ảnh tôi” (8.2015)

 

TranThiNgH-Selfie

Trần Thị NgH
“Mùa thu đã chết như thế nào?”

 

Văn Xuôi trong tuần:

Đi Vào Cõi Tạo Hình Một Đinh Cường Đốn Ngộ – Biên khảo Ngô Thế Vinh
Một Ngày Này, Một Ngày Khác – Truyện ngắn Nguyễn Đạt
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Ý Thức Trách Nhiệm hay là Bắt Đầu của một Chung Cuộc – Nhận định Phùng Nguyễn
Ông Địa – Truyện ngắn Tru Sa
Nơi Không Kẻ Vãng Lai – Truyện ngắn Ray Bradbury, Trần Đức Tài chuyển ngữ
Trung-Việt Việt-Trung – Tiểu thuyết Đỗ Quyên
Huyền Thuật và Ảo Thuật: Phần 1 – Biên khảo, nhận định Nguyễn Nhân Trí
Thơ Ca: Ký Ức của Ngôn Ngữ – Biên khảo của Georges Jean, Huy Tưởng lược chuyển
Nữu Ước Những Điều Không Thấy – Chụp và Chép Đặng Thơ Thơ