- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hồi nhớ ở Dran

 

 

 

Làm sao không nhớ em ngày tóc rối hoang
Đêm rũ xuống rừng
Bao nhiêu loài chim tha bao nhiêu sợi tóc
Kết giấc mơ xanh
Nụ cười em thắm đượm tình.

Thông rừng Dran dày ngang tóc em
Thông rừng Dran dày ngang giấc mơ anh
Nhánh cành chợt buốt nhọn hơn dao sắc
Thọc sâu xuyên qua tim
Choàng thức giấc.

Thông rừng Dran hú thét trên đồi
Thôi thúc liên hồi
Thông rừng Dran ôi thông rừng Dran
Tôi ngủ tôi mơ tôi ôm đầy tôi.

Cà-phê sáng sớm đắng chát
Phố Dran đường nhựa cũ
Cơn gió tinh sương rất trong
Không bụi không cát
Không khách du.

Không ai ngoài tôi
Quán vắng ngó bâng quơ
Đưa tay lùa mái tóc ngắn
Đâu những loài chim hồi đêm rừng Dran?

 
Dran, VIII-2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt