- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cáo phó: Bà Nội của nhà thơ Lê Đình Nhất Lang từ trần

 

10470461-CP1PG- BaQPLeDinhPha...

 

Ban Biên Tập tạp chí Da Màu và các tác giả cộng tác thành kính phân ưu cùng nhà thơ Lê Đình Nhất Lang, người anh em thân thiết của gia đình Da Màu. Xin cầu chúc linh hồn cụ bà sớm về miền Tây Phương Cực Lạc

BBT Da Màu