- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

sự liên tưởng có thật

có rất nhiều con mắt, tất cả không có con ngươi, làm gì có khái niệm. Mặt trời có thể là hiện thực của giấc mơ khi nhìn thấy ánh sáng. Sự tượng hình từ bóng đêm khi loài súc sinh đang khát thèm uống máu những bản thể, hãy tin rằng đó là tư tưởng thỏa mãn và kiêu hãnh, như thế chính là chân lý ?

loài dế, giun, chuột, bọ… đã nói: tôi đang khát vọng! Nhưng phải tìm cách đào thoát vượt khỏi những dải tần âm thanh đang mê hoặc. Trăm năm hay ngàn năm, chồn, cáo chui ra khỏi hang nhìn thấy mặt trời rồi hóa kiếp làm người, mõm chúng nó cứ sủa vang muôn năm vĩnh cửu.

phải trở về cõi vô thức của bản năng, để không còn biết được những gì mà loài người gọi là siêu việt, học thuyết-giáo điều sẽ bốc cháy chỉ còn lại tro tàn huyễn hoặc bay vào hư không.

khoảnh khắc ngẫu nhiên ta ngoái nhìn vùng ánh sáng, những giá trị rách toang trước mắt loài mãnh thú đã thuần phục đang quỳ mọp dưới chân tượng đài thời gian, bởi vì sự biến chuyển vô thường cùng với sự liên tưởng luôn có thật khắp cùng.

TN tháng 01/2009

bài đã đăng của Khaly Chàm