- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bòn rút

 

 

 

các bố tôi bòn rút của nhà
dần dà giấu đi
tới bến @ ai cũng biết

từ đầu
mẹ tôi biết, mà
chẳng nói năng chi

họ cắp từ nơi thừa hiểu
rằng của phụ ấm thiêng liêng
nhưng không qua nổi nghểnh nghiêu tham vọng

mấy ổng có mẹ
tôi cũng có mẹ như ai
mẹ Việt Nam 

mặc nghèo, kêu, gom bạc tỉ
biểu tượng mẹ, trưng giả ý
giả nghĩa tôn sùng, kỳ bí dễ bưng

của, cứ khuân, chừng sạch bách
đến đỗi, tôi còn áo rách
cả làng loanh quanh oán trách khó lời

tiếc rẻ, vá. Mẹ dụng đức
đụp da mình lên tôi thức
nhễu nhão máu đào, uất ức mồ hôi

ray rức tự bao giờ, mong
sao cho mẹ đừng đau lòng
bởi người bòn rút từ lòng nước non

ai đó và tôi thắp ước cỏn con
‘của để’ còn
trong xương thờ tự

19/05/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung