- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ngụy biện

 

 

 

những chai rượu lúc nào cũng mở nắp ứng trực
tôi thề với em tôi không say sưa phù phiếm
tôi chỉ muốn thử nghiệm
sức bật cuộc đời chuếnh choáng tới đâu
nơi chất mật hổ hoàng
hồn phách đụng trận
tôi nghe sự hòa dịu của đắng cay
vị ngọt lâm thời
và cả thời thiếu niên chúng ta
ngày ấy
em như hoa sen
.  một câu hát một thề nguyền(*)
bây giờ những đóa sen thở lần hồi giấc bệnh
có khi nào cuống nhớ hồi sinh
trong những tịnh bình
trong những giác độ của bùn rêu hóa trị
liệu chúng ta còn
những ly cốc mời hàng tôi đêm nay
nỗi buồn thuỷ tinh cầm cố

 

12 juin 2015

(*) Ngày ấy em như hoa sen  . . .
nhóm chữ trong ca khúc Hạnh Phúc Lang Thang của Ngọc Sơn

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn