- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đạp thanh

 

 

 

những ngón tay ngà không làm nên lược chải
đường ngôi lú mờ
sương ngâu
xa rồi mùa xuân lễ hội
tôi níu kéo gì được thời đã qua
những cô em họ đẹp xinh
tiếng hát mềm môi trời
trên đồi cam ửng chín
dưới khe suối biếc
chân khỏa trắng. thầm
những bông hoa giắt tóc thoảng mùi gương đêm
lóa vào trưa nắng
tôi níu kéo được gì con đường đổ dốc
bụi đỏ
vạt áo mờ chiều trở qua nương
nam giao hồn thiêng vẻ đuối an hòa
vườn mộ. và giải nơ bướm vàng
gió thông sư thản
niềm kệ tục
tôi như bông sứ
gió chôn
ngất đồi vạn phước

 
6 U – 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn