- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Muộn xuân buồn để

 

 

 

buồn để tôi cầm vô vọng

anh thôi rồi ôm chầm tôi
lối tình ơi, đừng mây khói
ngần ấy mong mỏi lâu rồi
trầm yêu anh đuối hôn tôi
vai se lạnh chiều ngân gió
tình quàng ấm cà đôi môi

anh trao như đoá hàm tiếu
đài hoa níu trăng cánh mỏi
bày tuổi xuân quá ba mươi
rưng rưng giọt gái quá thời
hay lệ mừng hạnh phúc tôi
chưa thoả tình xuân anh ơi
gieo chi phấn khích tơi bời

ràng ràng dấu răng yêu lẩy
một chút đau liều khuấy tôi
dán mặt gương, ồ ấn chứng
tóc vương bối rối tuồng yêu
eo ôm tưởng rướn phụ tuỳ
sao anh buông xuôi hăm hở

hỏi thời xuân muộn buồn để

 
05/02/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung