- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn từ trần

 

 

Được tin buồn nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn từ trần ngày 04.8.2015 tại Phan Thiết, Việt Nam,
ban biên tập tạp chí Da Màu và các thi văn hữu cộng tác
xin thành kính phân ưu cùng gia đình và thân hữu của nhà thơ.

Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui

Dù nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn đã ra đi vĩnh viễn, tác phẩm của ông tiếp tục ở lại cùng chúng ta.

BBT Da Màu