- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nghĩa trang Hàng Dương

 

 

 

Lúc 0 giờ
Côn Đảo tĩnh lặng
Đài liệt sĩ như thanh gươm chỉa thẳng lên trời
Sương lạnh phủ dụ da thịt
Dãy ghế trắng mê hoặc lối vào nghĩa trang
Ai khóc vất vưởng giữa hàng hàng bia xám
Ai hát tình ca chào đón bình minh
Nôn nao sóng tràn bãi cát thét gào
Lênh đênh dáng thuyền mây dập dềnh biển ru
Những ngã rẽ lịch sử, phúc phần phận số
Hàng Dương u hoài nhớ bước chân người đến viếng.

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng