- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

một chủ nhật nào

 

 

 
            đọc Bình Địa Mộc

 
ngày chủ nhật không bận quần chỉ bận áo
[đa nguyên lắm cũng nằm truồng]
để thơ không là đồng phục
một cái gì khang khác
chiếc cổ đen
cà vạt treo tòn teng đồ đoàn phục sức
chủ nhật nghỉ một hơi
lá tre
đùi lề ốm khẳng
chủ nhật ăn thìa không ăn đũa
cho mấy thế gắp được xả giàn
mức khởi xoong chảo nồi niêu
chủ nhật trái bầu trái bí
dòm ngó nhau đời thường
nắng vật vạ
trứng gà lên vách

 
16/7/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn